free bootstrap site creator software


BENTONIT

Bentonit je ílovitá hornina, ktorú  tvorí zmes ílových minerálov skupiny smektitu, montmorillonitu, beidellitu a nontronitu. Jeho typickou vlastnosťou je, že pri styku s vodou intenzívne napučiava. Rozlišujeme draselné (K), sódne (Na), vápenaté (Ca)  a hlinité (Al) bentonity. Najzaujimavejšie sú Na - bentonity s najväčšou napučnievajúcou schopnosťou. 

Táto jeho vlastnosť sa využíva v stavebníctve na zhotovenie rôznych izolačných stavebných prvkov, ako sú tesniace plechy, napučiavacie pásy, bentonitové matrace a iné.

Bentonity sa taktiež používajú pri výstavbe ekologických skládok odpadu.Čo ponúkame

Našou nosnou činnosťou sú hydroizolačné práce spodnej stavby.  Z bentonitových aplikácii je to predovšetkým realizácia spodnej stavby formou hnedej vane. Horizontálne  aj vertikálne plošné izolácie sú zhotovené bentonitovými matracami, technologické prestupy  a pracovné škáry bentonitovými pásikmi, ...

V prípade akýchkoľvek nejasností nás kontaktujte  telefonicky na tel.č. +421 903 646 897, alebo emailom stefan@mosoft.sk

Hnedá vaňa

Hnedou vaňou rozumieme izoláciu spodnej stavby zhotovenú pomocou bentonitových matrací a bentonitového zásypu alebo pasty . Tieto slúžia na  utesnenie v miestach spojov jednotlivých matrací ako aj riešenie detailov ako sú rôzne prechody cez konštrukciu, napojenie na piloty a podobne.

Zhotovenie hnedej vane

Stavba s izoláciou hnedou vaňou začína po vyhlbení stavebnej jamy spevnením podkladu pre základovú dosku. To je realizované chudobným betónom. Na takto upravý podklad sa s patričným prekladom natiahnú bentonitové matrace, ktoré sa ukotvia proti podplávaniu betónom. Poistenie spoja sa realizuje zásypom  bentonitovým granulátom.

Zhotovenie hnedej vane

Proces ďalej pokračuje zhotovením armovania základovej dosky s izolačnými pásmi v miestach delenia základovej dosky na sektory.
Doska sa následne obšaluje a vybetonuje.
Pri betónovaní a šalovaní musíme myslieť na presah bentonitových matrací ohľadom napojenia na zvyslú izoláciu.
Po zhotovení zvislej  izolácie bentonitovou matracou sa táto chráni pred mechanickým poškodením a zároveň pred chladom vrstvou extrudovaného polystyrénu.  

Modifikovaná hnedá vaňa

Oproti princípu hnedej vane je použita kombinovaná
bentonitová rohož s tuhou fóliou (HDPE, LDPE), která
sa po pokládke naviac zvára.

Riešenie detailu

Napojenie izolácie na pilot. Riešeniu tohto detailu musíme venovať veľkú pozornosť. Pri nedostatočnom zaizolovaní by odstránenie prípadných netesností bolo značne náročné.

Výhody hnedej vane

Ideálna pre veľkoplošné izolácie, jednoduché uloženie, aktívna a profesionálna izolácia, vysoká úspora armovania, „samooprava“ prípadných trhlín, pokládka nie je závislá na počasí, 6 bar tlak vody, odolné proti prerasteniu koreňmi, mrazuvzdorné, neobmedzená skladovateľnosť.

Referencie

Používame výrobky svetových výrobcov